Çevre

MAKASAN A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

  • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileştirme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
  • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
  • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
  • Uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak,
  • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,
  • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

ÇEVRE DEKLERASYONU

Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanarak, çevresel konulara hassasiyetle yaklaşıyoruz. Mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilinci ile çevresel konulara önem göstererek çalışıyoruz. Bu bilinç ile, amaç ve taahhütleri içeren Çevre Politikası tüm operasyonlarında uygulamaktayız.